Biznes meble.pl

nr 5-6 (31-32), maj-czerwiec 2013, wydawnictwo meble.pl

W doskonałej formie
...Właściwości materiału mineralno-akrylowego Kerrock pozwalają na dowolne kształtowanie go do formy ustalonej jedynie przez wyobraźnię użytkownika. Zaspokojeniu potrzeb klienta sprzyja również elastyczny, nastawiony na odbiorcę, sposób myślenia dostawcy...