Nota prawna

Właścicielem domen kerox.pl i kerrock.pl oraz treści publikowanych na stronach internetowych jest Kerox Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 603, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000386237, NIP: 951-233-97-52, REGON: 142935054.

Korzystanie z niniejszej strony internetowej podlega określonym poniżej warunkom i przepisom prawa. Użytkownik strony akceptuje je bez zastrzeżeń.

Kerox Sp. z o.o. oświadcza, że treści publikowane na niniejszej stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty Kerox Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Kerox Sp. z o.o. dokłada starań, aby treści przedstawione w niniejszej stronie były aktualne i rzetelne, ale nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te informacje. Osoby zainteresowane dokładnymi informacjami na temat produktów powinny kontaktować się telefonicznie bądź e-mailowo z Kerox Sp. z o.o..

Kerox Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawek w treści strony, zmiany materiałów i opisów.

Kerox Sp. z o.o. nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach, z których prowadzą łącza do niniejszej strony.

Wizerunek graficzny niniejszej strony oraz treści są własnością Kerox Sp. z o.o. oraz producenta marki Kerrock - firmy Kolpa d.d. Rosalnice 5, 8330 Metlika, Słowenia. Są one chronione przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie do celów komercyjnych na terenie Polski wymaga pisemnej zgody Kerox Sp. z o.o..

Administratorem danych osobowych przesłanych za pośrednictwem strony internetowej jest Kerox Sp. z o.o.. Dane są zbierane jedynie dla celu, dla którego zostały przekazane oraz ewentualnie dla celów marketingowych. Każdej osobie, która udostępniła swoje dane przysługuje prawo do wglądu do danych, jak również ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.


Polityka plików cookies

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych.
Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od przeglądarki internetowej, która jest wykorzystywana.

W opcjach przeglądarki należy wybrać wariant odpowiadający za ustawienia prywatności:

Google Chrome
Domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
kliknąć w menu "Ustawienia Google Chrome" i wybrać opcję "Ustawienia";
kliknąć w "Pokaż ustawienia zaawansowane" na dole strony;
wybrać opcję "Ustawienia treści" w opcjach "Prywatność";
wybrać żądane ustawienia;
aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Zarządzaj wyjątkami" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk "Gotowe".

Microsoft Internet Explorer
Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer zezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:
kliknąć w menu "Narzędzia" i wybrać "Opcje Internetowe";
wybrać zakładkę "Prywatność";
za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies);
albo:
kliknąć przycisk "Zaawansowane" i samodzielnie wybrać żądane ustawienia;
aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Witryny" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

Mozilla Firefox
Domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
kliknąć w menu "Narzędzia" (w innych wersjach: kliknąć przycisk "Firefox") i wybrać "Opcje";
następnie wybrać zakładkę "Prywatność" i zaznaczyć żądane ustawienia;
aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Wyjątki" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

Opera
Domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
kliknąć w "Preferencje", wybrać opcję "Zaawansowane", a następnie "Ciasteczka";
zaznaczyć żądane ustawienia;
aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie "Preferencje dla witryn" i przejść do karty "Ciasteczka" a następnie wprowadzić pożądane ustawienia;
zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

Safari
Domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
w menu "Safari" wybrać opcję "Preferencje";
kliknąć ikonę "Prywatność";
zaznaczyć żądane ustawienia;
aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Szczegóły" i wybrać własne ustawienia dla witryn.