KERROCK I NATURA

wyprodukowany w Europie i zgodny z normami środowiskowymi ISO 14001 i LEED

Kerrock EKO

Przemyślane proporcje rudy boksytu (wodorotlenku glinu) i spoiwa polimerowego na bazie akrylu tworzą materiał kompozytowy, który pozwala między innymi na wielokrotny recykling, nie zawiera lotnych związków organicznych i nadaje się do kontaktu z żywnością.
Kerrock to materiał niezwykle ważny dla naszej firmy, gdyż świadczy o naszym ogromnym zaangażowaniu w ochronę środowiska. Przyłącz się do nas i przy następnym projekcie rozważ zastosowanie materiału Kerrock.

  • Materiał Kerrock nadaje się do kontaktu z żywnością i poddaje się w 100% recyklingowi.
  • Kerrock to materiał o wyjątkowo długim okresie przydatności do użytku.
  • Większe obiekty z Kerrock (elewacje, okładziny) w prosty sposób można przekształcić w inne produkty, np. meble.
  • Kerrock powstaje z surowców pozyskiwanych lokalnie, dzięki czemu ma mniejszy wpływ na środowisko.
  • Klej używany do klejenia produktów Kerrock całkowicie twardnieje i dlatego użytkownik końcowy nie jest narażony na wydzielanie się lotnych związków organicznych.
  • Produkty Kerrock wyjątkowo dobrze sprawdzają się w zastosowaniach wewnętrznych i nie mają negatywnego wpływu na zdrowie – potwierdziły to niezależne testy.
  • Skład Kerrock odpowiada dyrektywie REACH, która potwierdza, że materiał nie zawiera substancji wzbudzających jakiekolwiek podejrzenia.
  • Kerrock nie zawiera ftalanów, metali ciężkich, związków chromu (VI) czy innych substancji rakotwórczych.
  • Płyty Kerrock są samogasnące i w przypadku kontaktu z ogniem nie wydzielają trujących gazów.

Certyfikatem LEED udawadniamy,
że jesteśmy ekologiczni

Stosując Kerrock w swoich projektach, wybierasz produkt przyjazny środowisku. Nie zawiera żadnych LZO (lotnych związków organicznych) i nadaje się do kontaktu z żywnością.