GENERALNY DYSTRYBUTOR W POLSCE

SIEDZIBA

Kerox Sp. z o.o.
ul. Finałowa 13, 05-090 Raszyn
(wjazd od ul. Gałczyńskiego 14)

Zapraszamy
poniedziałek-piątek 8.30-16.30

telefon: 22 644 02 38
telefon: 22 644 39 03

POLSKA CENTRALNA
Kierownik Działu Sprzedaży
Małgorzata Baraniak
tel. kom.: 509 661 024
e-mail: mbaraniak@kerrock.pl

woj. mazowieckie, lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie

POLSKA POŁUDNIOWA
Regionalny Przedstawiciel Handlowy
Marek Bugajski
tel. kom.: 660 20 72 72
e-mail: mbugajski@kerrock.pl

woj. dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie

POLSKA ZACHODNIA
Regionalny Przedstawiciel Handlowy
Marcin Chełmiński
tel. kom.: 664 032 831
e-mail: mchelminski@kerrock.pl

woj. kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
Regionalny Partner Handlowy
P.P.H.U. FIRST ul. Meblowa 10, Straszyn
telefon: 58 692 32 42
e-mail: sprzedaz@first.net.pl

woj. pomorskie

Kerox Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie przy ul. Finałowej 13
NIP: 951-23-39-752, REGON: 142935054, kapitał zakładowy 50.000 zł
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000386237